Referenssit

Luotettavaa palvelua

”Boliden-konserniin kuuluva Kevitsan kaivos sijaitsee Sodankylässä ja tuottaa pääasiassa nikkeli- ja kuparirikastetta. Kaupallinen tuotanto alkoi toukokuussa 2012.

Kevitsan kaivos, kuten raskas teollisuus yleensä, on riippuvainen luotettavasta sähkönsaannista ja -siirrosta. Avolouhos muotoutuu ja laajenee jatkuvasti, joten myös sähköverkot ja sähkön tarve ovat jatkuvassa liikkeessä ja kasvussa.

Tässä mukaan astuu Rovakairan Verkonrakennus Oy, joka käytännössä rakentaa ja korjaa Kevitsan 20 kV:n avojohto- ja kaapeliverkon. Yhteistyö on ollut erinomaista ja Rovakairan vasteaika isoihin 20 kV:n jakelukeskeytyksiin on ollut kiitettävää. Kaivos elää 24/7 ja välillä eteen tulee tilanteita, joissa tarvitaan ennalta suunnittelematonta sähköverkon korjausta. Rovakairan vikapartio on ollut paikalla kahden tai kolmen tunnin kuluessa hälytyksestä. Tätä voi pitää aivan erinomaisena suorituksena, kun tietää, että korjaajat hälytetään kotijalasta.

Rovakairan Verkonrakennuksen henkilökunta on erittäin palvelualtista ja heidän ammattitaitonsa aivan huippuluokkaa. Kevitsan sähkötöiden johtajana voinkin luottaa siihen, että missä tahansa olosuhteessa tai vuorokaudenaikana tapahtuva jakeluhäiriö tulee korjattua niin nopeasti kuin inhimillisesti voi odottaa. Tämän on Rovakairan Verkonrakennuksen henkilökunta osoittanut jo vuosia kestäneen yhteistyön ajan.

Nöyrä kiitos Rovakairan Verkonrakennuksen henkilöstölle erinomaisesta ja luotettavasta palvelusta.”

Petri Koivula, sähköinsinööri, Kevitsan sähkötöiden johtaja, Boliden Kevitsa

Sähköverkon rakentamisen vuosiurakka

”Rovakairan Verkonrakennus Oy kanssa solmittu sähköverkon rakentamisen vuosiurakka 2021-2022, joka sisältää valmiiksi suunniteltujen kohteiden rakentamisen ja purkamisen. Tämä sopimus on luontaista jatkumoa vuoden 2020 hyvästä yhteistyöstä Korkalovaaran amka-verkon rakentamisen ja purkamisen osalta. Vuosiurakka sopimus mahdollistaa pitkäjänteisen yhteistyön kehittämisen sopimusosapuolten välillä.”

Matias Heikkilä, rakennuttamispäällikkö, Rovaniemen Verkko Oy

Sähkönjakeluverkon kokonaisvaltainen kumppanuus

” Rovakairan Verkonrakennus on hoitanut sähkönjakeluverkkomme rakentamiseen, kunnossapitoon ja viankorjaukseen liittyviä tehtäviä pitkäaikaisella sopimuksella ympäri jakelualuettamme. Yhteistyö kokeneen ja luotettavan kumppanin kanssa on ollut helppoa ja työt ovat hoituneet laadukkaasti ja sovituissa aikatauluissa.”

Jyri Tiuraniemi, verkkojohtaja, Rovakaira Oy

Usean kokoluokan projektit

”Rovakairan Verkonrakennus on toteuttanut Koillis-Lapin Sähkö Oy:lle useita eri kokoluokan sähköverkon rakennus- ja saneerausprojekteja 0,4 kV, 20 kV ja 45 kV jännitetasoilla sekä maakaapeli- että ilmajohtoverkoissa.”

Koillis-Lapin Sähkö Oy